Actieplan

Music Fund is op drie gebieden actief: ten eerste op het terrein in België, met de sensibiliseringscampagne, waarvan de inzameling van instrumenten afhangt. Ten tweede in de logistiek: het herstellen en vervoeren van instrumenten naar hun bestemming. Ten derde met het begeleiden en opleiden van de mensen en het opvolgen van de instrumenten. Tijdens zijn tocht gaat de Florestan op zijn beurt met deze driedubbele taak worden geconfronteerd, en hij zal zelfs de mogelijkheid scheppen om rechtstreeks en onrechtstreeks financiële middelen te genereren ten voordele van Music Fund.

Sensibiliseringsacties in België
  • Aanmaken van een interactieve internetsite met regelmatige updates, ter belichting van de problematiek van het Music Fund project
  • Redigeren van berichten over het project in een maandelijkse newsletter
  • Media-aandacht bezorgen voor de belangrijke momenten van het project: het vertrek van de Florestan, de grote oceaanreizen, en de tussenlandingen met actievoering ten bate van Music Fund
  • Oprichten van media partnerships, met verslaggeving over de activiteiten van de vzw in verband met de zeilreis
  • Oprichten van een steuncomité met personaliteiten en instellingen uit de culturele wereld
  • Begeleiding van een regelmatige briefwisseling met leerlingen uit het basisonderwijs (waarbij het belang van kunst en muziek voor de persoonlijke ontwikkeling, en voor het positieve effect daarvan op minderbedeelde bevolkingsgroepen wordt toegelicht)
  • Plaatsen van beeldmateriaal op de site en vervaardigen van een documentaire over de reis
  • Afstemmen van het zeiljacht op de kleuren van de vzw
Aanwezigheid op het terrein

Tussenlandingen van de Florestan als ambassadeur van Music Fund in Marokko, Haïti en in Mozambique met duidelijke opdrachten op het terrein, o.m. prospectie, leggen van contacten, pedagogische omkadering, opvolging van lopende acties.

 >> Zie de route 

Financiële ondersteuning

Het doel van ons project is dus om de vzw Music Fund in  staat te stellen zijn verschillende activiteiten te financieren. Het marketing-effect van het zeiljacht zal de werking van Music Fund onder de aandacht van een breed publiek brengen, dankzij het positieve imago van het oceaanzeilen verbonden met het verlangen naar vrijheid, creativiteit, zelfoverwinning en menselijke solidariteit. Daarvan uitgaande kan Music Fund dan zijn eigen beeldvorming en bekendheid promoten. Er zijn concrete acties gepland om onmiddellijk rendement op te wekken, zoals het peterschap per afgelegde zeemijl. Het positieve imago en het doel van de zeilreis zullen particulieren en bedrijven tot doneren aanzetten.

FR drapeau

%d bloggers like this: