Perspectief

Een wereldomzeiling veronderstelt uiteraard ruime financiële middelen. De bemanning van de Florestan heeft zelf al een belangrijk bedrag aan eigen middelen geïnvesteerd met de aankoop en de inrichting van het zeiljacht alsook het leveren van een startkapitaal, maar er moeten nog meer middelen worden gevonden om het project tot een goed einde te brengen. De reis van de Florestan moet inderdaad een meervoudig hefboomeffect teweegbrengen. Het actieplan heeft tot doel de geïnvesteerde bedragen rechtstreeks of onrechtstreeks én op langere termijn ten voordele van Music Fund te rentabiliseren. Elke inbreng betekent dus een belangrijke bijdrage tot de verdere ontwikkeling van Music Fund en zijn wereldwijde strategie ten gunste van mensen in nood.

> > Een gift doen

> > Sponsoring

 
FR drapeau
%d bloggers like this: